Jurist

Claes Sjölin
Ytterligare information Claes Sjölin

Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1979-2000 och 2003-2013

Ledamot av American Bar Association 1985-2012

 


Claes Sjölin AB, Hälleflundregatan 50, SE-426 58 Västra Frölunda

Tel: +46(0)708-80 34 35

yics Claes Sjölin AB;