Jurist

Claes Sjölin
Claes Sjölin

2003- Claes Sjölin Advokatbyrå AB / Claes Sjölin AB
2000-2002 Ernst & Young Law, Partner, Affärsområdeschef
1995-2000 Advokatfirman Lindahl, Delägare, VD 1997-1999
1985-1995 Berglund & Co, Delägare
1976-1985 Friman & Carlander Advokatbyrå, Bitr. jurist, Delägare
1980-1987 Biträdande dispaschör
1977 EG-rättsliga studier vid London School of Economics
1975-1976 Sjörättsstudier vid Instituttet for Sjoret vid Oslo Universitet
1973-1976 Tingstjänstgöring, Stenungsunds tingsrätt

Ledamot i Sveriges Advokatsamfund 1979-2000 och 2003-2013

Ledamot av American Bar Association 1985-2012

Expertledamot i Hovrättsprocessutredningen 1993-1995 (SOU 1995:124)

Organisationsarbete Sveriges Advokatsamfund 1990-1997 och FAR 2000-2002

Specialistledamot i FAR 2000-2002

Ledarskapsutbildning Law Office Management, Grant Thornton Group London och Lots AB

Ett nittiotal artiklar företrädesvis i fackpress

Stipendieutmärkelse Stiftelsen Staten och Rätten vid Stockholms Universitet för studier om Europakonventionens artikel 6 inverkan på taxeringslagen och konkurrenslagen

 

E-post: claes.sjolin@soadv.se --- Tel: +46(0) 708-80 34 35 ---

 

Claes Sjölin AB, Hälleflundregatan 50, SE-426 58 Västra Frölunda

Tel: +46(0)708-80 34 35

 

 

 

 

 

Claes Sjölin AB